MENU
新規会員登録・ログイン
動画ライブラリ Ⅴ.手術 8)Insular gliomaの手術

Ⅴ.手術 8)Insular gliomaの手術

WEB01_症例2_V-8-2

サムネイル
提供者
齋藤太一(東京女子医科大学)
刊行日
2020年09月15日
時間
01:11
出典1
悪性脳腫瘍のすべて ―Neuro-Oncologyの教科書―
出典2
Ⅴ.手術 8)Insular gliomaの手術

「悪性脳腫瘍のすべて ―Neuro-Oncologyの教科書―」次の動画

 • Ⅴ.手術 8)Insular gliomaの手術

  01:19
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:20
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:20
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:18
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:24
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:30
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:22
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:22
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:29
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:17

関連番組