MENU
新規会員登録・ログイン
動画ライブラリ Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

WEB02_構音障害_V-9-2

サムネイル
提供者
中田光俊(金沢大学)
刊行日
2020年09月15日
時間
00:20
出典1
悪性脳腫瘍のすべて ―Neuro-Oncologyの教科書―
出典2
Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

「悪性脳腫瘍のすべて ―Neuro-Oncologyの教科書―」次の動画

 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:18
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:24
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:30
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:22
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:22
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:29
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:17
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:25
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:19
 • Ⅴ.手術 9)覚醒下手術(Awake surgery)

  00:20

関連番組